Saturday, January 9, 2010

SI ELI SORIANO BA AY NABINYAGAN SA ITINAYO NIYANG KULTO NIYA??


ANG SAGOT PO DITO SA KATANUNGAN ITO AY WALANG MALIWANAG

ANG CLAIM NG ADD SI ELI DAW AY NA BAUTISMUHAN SA IGLESIA

NI PEREZ- ANG IGLESIYA NG DIYOS ANG HALIGI AT SUHAY NG

KATOTOHANAN-

SI PEREZ PO AY ISA DATING TIWALAG SA IGLESIYA NI CRISTO (MANALO)

AT NA INDOKTRINAHAN SIYA DITO BILANG ISANG INC AT NABAUTISMOHAN

SIYA DITO-

SINO NGAYONG ANG NAGBAUTISMO SA KANYA SA IGLESYA NA TINAYO NIYA

BILANG ISANG NAGTAYO NG ISANG BAGONG TUNAY DAW NA IGLESYA


ANG HALIGI AT SUHAY NG KATOTOHANAN

GANUN DIN NAMAN KAY FELIX MANALO SINO ANG NAGBAUTISMO SA KANYA

SA ITINAYO NIYA AT IPINANGALANG IGLESYA NI CRISTO

SI FELIX MANALO NAMAN AY ISANG BINYAGANG KATOLIKO NUNG SANGGOL

PA SIYA SA SIMBAHANG KATOLIKO


SIGE PO ANG PAKSA NATIN DITO AY KUNG SI ELI AY BINYAGAN SA

IGLESYA NIYA???


DAHIL ANG CLAIM NIYA SIYA AY UMANIB SA IGLESYA NG BIBLIA

SINO NGAYON SA IGLESIYA NG BIBLIA ANG NAG BINYAG SA KANYA

MERON NA PONG SUMAGOT AT HINDI DAY NIYA ALAM- ISA SIYANG ADD

SI ANDRESS

SI ELI PO AY ISANG MATANDA NA OR ADULT NUNG SIGURO NABINYAGAN

SIYA NG IGLESYA NG BIBLIA NA INANIBAN NIYA- PERO HINDI DAW NILA

ALAM KUNG SINO SA IGLESYA NG BIBLIA-


KAHIT NA ADDRESS NA LANG ANG TINATANONG KO KUNG NASAAN ITONG

IGLESYA NA ITO AT AKO NA ANG MAGTATANONG KUNG SINO ANG

NAGBINYAG KAY ELI FOR VERIFICATION LANG PO-

TO SEE IS TO BELIEVE-

1 comment:

  1. sa uNang igLEsianG inAniBAn nYA..

    nABinYAgan sYA...perO nUng EXCOMMUNICATED sya sa uNAng iNAniBan nYA at nagtaYO ng sariLing iGlesia...

    aNg taNong nabinYAgan bAh sYA???

    hehehehe!!!...

    ReplyDelete